Droga z Rynarzewa do Szubina, oznaczona niebieskimi znakami szlaku pieszego jest trasą znakomitą zarówno dla piechurów, jak i rowerzystów. Szlak prowadzi malowniczymi terenami dolin rzek Gąsawki i Noteci oraz wysoczyzną morenową. Tereny, przez które prowadzi marszruta cieszą nie tylko oko, ale i podniebienie. Znajdą tu coś dla siebie również zbieracze owoców runa leśnego. Szlak poświęcony jest pamięci płk. Ignacego hr. Mielżyńskiego, dowódcy w walkach obronnych na odcinku Szubina, podczas Powstania Wielkopolskiego w lutym 1919 roku. Szlak o długości 12 km rozpoczyna się na przystanku PKS w Rynarzewie, kończy przy dworcu PKP w Szubinie.

0,00 - Przystanek PKS w Rynarzewie. Centrum Rynarzewa przez lata zachowało swój średniowieczny układ urbanistyczny, ze zwartą zabudową rynku. W jego obrębie znajduje się kilka wartych uwagi obiektów. Pierwszym z nich jest poewangelicki kościół p.w. św. Stanisława Biskupa, wybudowany w 1901 roku, w stylu neogotyckim. Naprzeciwko kościoła usytuowano z okazji 700-lecia miejscowości pamiątkowy obelisk. Kolejnym zabytkiem Rynarzewa jest eklektyczna kamienica z końca XIX wieku, w której niegdyś znajdował się hotel. Przy ulicy Szkolnej, odchodzącej od Rynku, stoi kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wybudowany w 1913 roku na miejscu dawnej świątyni. Kościół ten posiada bardzo bogate wnętrze w stylu neobarokowym. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz patronki parafii, pochodzący z pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku. W południowej części wsi, na cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła poległych podczas Powstania Wielkopolskiego oraz rozstrzelanych w 1939 roku mieszkańców Rynarzewa.
0,02 - Skręt w prawo.
0,07 - Skręt z Rynku w ulicę Stolarską.
0,14 - Skrzyżowanie ulic Stolarskiej i Powstańców Wielkopolskich. Szlak skręca w prawo.
0,32 - Zmiana nawierzchni z asfaltowej na gruntową.
0,55 - Przejazd przez most na rzece Gąsawka. Z mostu rozciąga się panorama na wsie Rynarzewo i Zamość.
1,45 - Przejazd przez tory kolejowe. Po około 800 metrach, koło okazałej wierzby, można zjechać ze szlaku na prawo, na drogę prowadzącą do miejsca, z którego rozpościera się widok na rzekę Noteć i jej starorzecza.
3,16 - Skrzyżowanie przy przydrożnej kapliczce. Szlak biegnie w lewo.
3,85 - Skrzyżowanie dróg. Szlak niebieski wiedzie prosto. Na lewo prowadzi droga asfaltowa przez wieś Szkocja do drogi krajowej nr 5, na prawo zaś droga gruntowa do wsi Tur.
4,40 - Skrzyżowanie dróg gruntowych.
4,78 - Skrzyżowanie dróg gruntowych. Szlak prowadzi na wprost.
5,28 - Podjazd pod zbocze doliny Noteci. Na szczycie po lewej stronie stoją ruiny gospodarstwa z okazałą lipą, a po prawej stronie znajduje się wał morenowy o wysokości 90 m n.p.m.
6,16 - Skrzyżowanie dróg gruntowych. Szlak prowadzi prosto. Skręcając w lewo na skrzyżowaniu, po około 1 km można dojechać do czynnego wiatraka energetycznego.
6,82 - Rozwidlenie dróg, na którym szlak skręca w lewo.
7,74 - Za ostatnimi zabudowaniami, usytuowanymi przy drodze, szlak skręca w lewo. Warto zatrzymać się w tym miejscu, aby zobaczyć krajobraz wzniesień morenowych wraz z niewielkim jeziorem eutroficznym. Dalej jadąc szlakiem, po lewej stronie w oddali znajdują się zabudowania wsi Łachowo ze wspomnianym już wiatrakiem. Natomiast po prawej stronie wznosi się porośnięta lasem Dziewicza Góra (126 m n.p.m.).

Image

Image

10,06 - Szlak dochodzi do drogi krajowej nr 5 i skręca w prawo do Szubina. 200 m od skrzyżowania dróg znajduje się punkt edukacyjny Nadleśnictwa Szubin, w którym znajdują się tablice informujące o faunie i florze spotykanej w lasach Nadleśnictwa.
10,97 - Do miasta wjeżdżamy ul. H. Sienkiewicza.
11,30 - Skręt w lewo zgodnie z drogowskazem na Łabiszyn.
11,34 - Skręt w prawo w ulicę I.J. Paderewskiego.
11,49 - Skręt w lewo w ulicę Św. Marcina. Szlak prowadzi prosto przez Plac Kościelny, dalej przez most nad Białą Strugą, a następnie, odbijając nieco w lewo, biegnie dalej na wprost.
11,95 - Przejazd przez most na Gąsawce; wjazd w alejkę kasztanową.
12,14 - Koniec szlaku przy dworcu PKP w Szubinie.

Image

Image

Image

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz