Wycieczka do chlebowej wioskiDzieci, które w lipcu i sierpniu uczęszczały na wakacyjne zajęcia do rynarzewskiej świetlicy, na zakończenie wakacji, w poniedziałek 17 sierpnia pojechały do „chlebowej wioski” jaką jest Jania Góra w gminie Świekatowo.

Pod opieką kierowniczki świetlicy Krystyny Zębały, pracowników -  Grażyny Dobosiewicz i Elżbiety Drobińskiej oraz nauczycielki Joanny Leśniarek, dzieci z przejęciem wsiadały do autokaru, aby jechać poznawać „chlebową wioskę”.

W Janiej Górze zapoznały z legendą chlebowej wioski, poznały historię powstawania chleba, obejrzały wszystkie urządzenia do jego powstawania i były obecne na każdym etapie pieczenia. Brały też czynny udział tzn. od siewu ziarna, zbioru, młócenia, mielenia ziarna na mąkę i pieczenia.

Był też czas na zabawy ruchowe na „zielonej łączce”. W izbie regionalnej obejrzały stary sprzęt gospodarstwa domowego.

Po tych atrakcjach każdy z uczestników został obdarowany bochnem chleba, który dzieci przywiozły do domu.

Przyjemna i ciekawa wycieczka z której dzieci nie chciały wracać,  niestety dobiegła końca. A i koniec wakacji już bliski.

Ale kontaktu ze świetlicą i biblioteką nie zerwą, bo można tutaj się uczyć i bawić.

Na zakończenie – wspólna fotografia.

 

tekst – TD
foto – KZ/TD

 

 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski
 • Wycieczka do chlebowej wioski

 

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz