Szubin, 6 października  2020

Artur Michalak
Radny Rady Miejskiej w Szubinie

 

Szanowna pani Anna Kijowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie

Interpelacja w sprawie braku bezpiecznej drogi mieszkańców Nowej Szkocji oraz ul. Powstańców Wielkopolskich (za Gąsawką) do Rynarzewa.

Proszę o jak najszybszą interwencję i współpracę z wykonawcą Trasy S 5 na terenie Rynarzewa w sprawie utworzenia bezpiecznej drogi dla pieszych
i rowerzystów pomiędzy osiedlem Nowa Szkocja, ul. Powstańców Wielkopolskich (za Gąsawką) i Rynarzewem.

Na skutek likwidacji prowizorycznego mostku na Gąsawce mieszkańcy utracili jedyny bezpieczny szlak, którym mogli się poruszać w drodze do szkoły i na zakupy. Na tymczasowej drodze serwisowej (używanej obecnie) z Rynarzewa do Nowej Szkocji brakuje bezpiecznego pobocza i poruszanie się po niej pieszych i rowerzystów stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Artur Michalak

fot. Remigiusz Konieczka, Tygodnik Lokalny "Pałuki"


 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz