Składowiska materiałów budowlanych_10Interpelacja w sprawie kontroli składowiska materiałów budowlanych oraz kopalni piasku przy ulicy Bydgoskiej w Rynarzewie.

Od kilku miesięcy mieszkańcy Rynarzewa niepokoją się sposobem wykorzystania składowiska materiałów budowlanych oraz stanem zbiornika wodnego po kopalni piasku przy ulicy Bydgoskiej. Składowisko i kopalnia powstało kilka lat temu jako zaplecze firm budujących S5. Obecnie przywożone są tam różnego rodzaju odpady. Pierwotnie miały być to odpady cementowe, kamienne, itp., które po pokruszeniu służyć miały jako materiał budowlany. Na składowisku pojawiają się ostatnio elementy metalowe, drewno, ceramika i niestety zwykłe śmieci.

Drugim problemem jest zbiornik wodny po kopalni. Mieszkańcy mają podejrzenia, że został on wykonany niezgodnie z przeznaczeniem i jest głębszy od planowanego. Osobną kwestią jest brak nadzoru nad nim i powszechna dostępność.

Proszę o kontrolę w/w miejsc oraz powiadomienie służb kontrolnych powiatu, urzędu marszałkowskiego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Artur Michalak

foto wykonał TD.

Odpowiedź - Kliknij

 • Składowiska materiałów budowlanych_1
 • Składowiska materiałów budowlanych_2
 • Składowiska materiałów budowlanych_3
 • Składowiska materiałów budowlanych_4
 • Składowiska materiałów budowlanych_5
 • Składowiska materiałów budowlanych_6
 • Składowiska materiałów budowlanych_7
 • Składowiska materiałów budowlanych_8
 • Składowiska materiałów budowlanych_9
 • Składowiska materiałów budowlanych_10
 • Składowiska materiałów budowlanych_11
 • Składowiska materiałów budowlanych_12
 • Składowiska materiałów budowlanych_13
 • Składowiska materiałów budowlanych_14

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz