Urząd Miejski w Szubinie informuje, że deklaracje aktualizacyjne w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Szubin należy składać w tutejszym Urzędzie pokój Nr 17 (parter głównego budynku Urzędu) w terminie od 01-03-2015 do 20-03-2015

 

Wnioski dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Szubinie od dnia 01-03-2015 roku w pokoju nr 17 (WŚR) oraz w pokoju nr 12 (BOK) w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. Nie złożenie deklaracji aktualizacyjnej w wyznaczonym terminie spowoduje, że uczeń nie otrzyma stypendium szkolnego na dalszy okres. Druki można pobrać także ze strony internetowej - www.szubin.pl - Dla mieszkańców -Sprawy społeczne-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz