Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu z okazji

Dnia Dziecka 12 czerwca 2022 r. przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie.

Sołtys Rynarzewa

Iwona Kornacka

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz