Na 2 lutego 2022 (wtorek) sołtys Rynarzewa Iwona Kornacka zaprosiła mieszkańców (głównie ulic: Orzeszkowej, Bydgoskiej, Noteckiej i Nałkowskiej) na spotkanie z inwestorem Gerardem Mioduskim, który chce zbudować centrum logistyczne w okolicach węzła S5. W spotkaniu, które odbyło się na prośbę inwestora, uczestniczyli: Tomasz Gliwa (radca prawny), Iwona Kahles (właściciel terenu), Bogumił Wesołowski (inspektor wydziału planowania przestrzennego UM w Szubinie), radni gminy: Artur Michalak i Piotr Adamczewski oraz zainteresowani mieszkańcy.

Zebranie rozpoczęło się od prezentacji projektu obiektu, który ma powstać na terenie obecnego składowiska materiałów budowlanych pod S5 oraz jeziorka po kopalni piasku. Planowaną inwestycję przedstawił Gerard Mioduski. Ma to być obiekt magazynowo - produkcyjny otoczony wałem ziemnym i zielenią z bezpośrednim dojazdem z węzła S5. Mieszkańcy pytali inwestora o powierzchnię budynków, wysokość wałów, termin wykonania, odprowadzenie dróg gruntowych i ścieków, zatrudnienie. Inwestor zapewnił, że wszystkie uwagi mieszkańców weźmie pod uwagę. Dodał, że chce budować w zgodzie i porozumieniu, a nie konflikcie z mieszkańcami. Obecny na spotkaniu inspektor odpowiadał na pytania dotyczące studium zagospodarowania przestrzennego oraz planu, który zabezpieczyć może mieszkańców przed uciążliwościami: hałasem, wodami opadowymi, zbytnim oświetleniem, ciężarówkami, itp. Mecenas Tomasz Gliwa wyjaśniał prawne aspekty raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz korzyści, które może przynieść dla Rynarzewa ta inwestycja.

Na koniec zebrania odbyło się głosowanie, w którym większość zgromadzonych opowiedziała się za inwestycją, kilka osób wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Następne spotkanie z inwestorem odbędzie się
w czerwcu, po uzgodnieniach prawnych i środowiskowych.

fotografie: Tygodnik Pałuki i Artur Michalak

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz