Podczas ostatniego zebrania sołeckiego mieszkańcy zdecydowali o podziale funduszu sołeckiego na rok 2021. Zebranie prowadziła sołtys Iwona Kornacka, która wcześniej z członkami Rady Sołeckiej i radnymi gminy przygotował projekt budżetu. Do rozdysponowania było 47.174.00.

20 tys. przeznaczono na budowę oświetlenia przy ulicy Wrzosowej i Jaśminowej, 15 tys. na kontynuację remontu ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej, 1 tys. na dofinansowanie OSP Rynarzewo, 3, 5 tys. na zakup zamiatarki potrzebnej do utrzymywania ulic w czystości, 500 zł na zakup drzewek na Plac Zabaw na Rynku, 263 zł na utrzymanie strony internetowej rynarzewo.pl i 6 tys. 911 zł na zakup kruszywa, które posłuży do równania dróg gruntowych w sołectwie.

Mieszkańcy zgromadzeni na zebraniu większość postanowień przegłosowali jednomyślnie. Dyskutowano również nad problemem śmieci wielkogabarytowych oraz zasadności rowów odwadniających na Rynku w Rynarzewie.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz