UCHWAŁA Zebrania Wiejskiego w Rynarzewie w sprawie pozostawienia tymczasowego mostku na Gąsawce w Rynarzewie

Zebrani w dniu 05.09.2019 r. w Rynarzewie na zebraniu wiejskim podejmują uchwałę o pozostawieniu tymczasowego mostku na Gąsawce w Rynarzewie.

Uzasadnienie

W/w mostek jest niezbędny dla mieszkańców poruszających się pieszo lub rowerem między osiedlem Nowa Szkocja – Rynarzewo oraz mieszkańcami ul. Powstańców Wielkopolskich. Po bezzasadnym demontażu istniejącego mostu mieszkańcy Nowej Szkocji i ul. Powstańców Wielkopolskich zostali pozbawieni bezpiecznego traktu pieszego. Przejście wzdłuż trasy E 5 jest niemożliwe ze względu na brak szerokiego pobocza. Powstał wówczas prowizoryczny mostek, który jest jednak bezpieczny i trwały. Znajduje się on poza terenem budowy trasy S 5, a więc nie stwarza przeszkód w inwestycji. Zasadnym jest pozostawienie, nierozbieranie i utrzymywanie takiej przeprawy. Problem rozwiązałoby wybudowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad tymczasowej przeprawy.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz