Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_116 lipca 2019 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Rynarzewo. Celem zebrania była konieczność zmiany zadania w funduszu sołeckim. Po powitaniu sołtys Iwona Kornacka poprosiła,  aby w przyszłości wszelkie obawy i wątpliwości dotyczące sołectwa wyjaśniać osobiście, a nie poprzez media społecznościowe.

Konieczność zmiany wyjaśniała urzędnik UM Szubin, pani Agata Sitterlee. W roku ubiegłym mieszkańcy przeznaczyli przeszło 11 tys. na modernizacje urządzeń na placu zabaw. Okazało się jednak, że montaż nowych musi być poprzedzony projektem, a w świetle przepisów każdy element musi być oddalony od pasa ruchu drogowego o 10 metrów. Tym samym miejsca jest bardzo mało, a procedury związane z montażem mogą się przeciągnąć do grudnia br. Po burzliwej dyskusji mieszkańcy Rynarzewa zdecydowali, że w pierwszej kolejności wyremontują płot wokół placu, a w roku przyszłym zakupią urządzenia. Drugą zmianą było przeznaczenie 600 zł na nagrody dla dzieci, które będą brały udział w konkursach
i zawodach z okazji 720 lecia powstania Rynarzewa.

Wysoka frekwencja (63 osoby!) pokazała, jak ważnym miejscem dla Rynarzewian jest plac zabaw na Rynku. Iwona Kornacka zaprosiła do obecności na podziale funduszu 5 września 2019, a radny Artur Michalak poprosił mieszkańców o włączenia się w organizację Jubileuszu. Zebranie organizacyjne zaplanowano na 3 września 2019.

Sołectwo Rynarzewo

Foto: TD

 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_1
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_2
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_3
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_4
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_5
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_6
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_7
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_8
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_9
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_10
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_11
 • Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_12

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz