Szanowni Państwo!

Gmina Szubin przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Opracowany dokument odgrywać będzie bardzo ważną rolę w nowym okresie programowania UE 2014 – 2020 i pozwoli określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie gminy.

O udział w badaniu prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Szubin, w tym przedstawicieli wszystkich sektorów społeczno – gospodarczych

Po wypełnieniu ankiety prosimy o kliknięcie przycisku „prześlij”

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu programu w zakresie jej celów i priorytetów.

Artur Michalak

Burmistrz Szubina

Termin zbierania ankiet został przedłużony do 20 marca 2016 r.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Pełny tekst ankiety znajduje się na stronie www.szubin.pl , facebook Szubin.pl lub bezpośrednio z linku poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1U7B_PITFQuO0Mn55AP9nGUTmrshPpkTgS7R36ilAKDY/viewform?c=0&w=1

Ankietę w wersji tekstowej można wypełnić w siedzibie:

  1. Urzędu Miejskiego w Szubinie,
  2. Szubińskim Domu Kultury,
  3. Rejonowej Bibliotece Publicznej,
  4. W świetlicach wiejskich na terenie Gminy Szubin.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz