Zarząd Koła Łowieckiego nr 223 „Kos" w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na terenie Gminy w obwodzie łowieckim nr 155 zamierza przeprowadzić polowania zbiorowe w następujących terminach i miejscach:

  • dnia 8 listopada2014r. Smolniki-Kornelin-Kołaczkowo,
  • dnia 20 grudnia 2014 r. - Rudy-Woj sławiec

Burmistrz Szubina informuje, iż w dniu 2 października 2014 r. ogodz. 10.30 w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie, z siedzibą przy ul. Kcyńskiej 34, 89-200 Szubin, odbędzie się szkolenie dotyczące zmian w zakresie płatności bezpośrednich, które obowiązywać będą już od 2015 r., organizowane przez przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nakle nad Notecią.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo przez:

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 29 września 2014 r.

gtZawiadamiamy, że w oparciu o decyzję z dn. 14.08.2014 wydaną przez Ministra Środowiska, Geofizyka Toruń S.A., Grupa Sejsmiczna Nr P-122 z siedzibą w Rogoźnie wykona badania geologiczne metodą sejsmiczną na terenie Waszego Sołectwa. Badania prowadzone będą metodą wzbudzania drgań sejsmicznych z zastosowaniem wibratorów na profilach 2D w okresie:
od 02 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz