OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: 
prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin

b1mZarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM" w Bydgoszczy informuje, że przystąpił do realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi garażami finansowanego ze środków własnych przyszłych Członków -prawo odrębnej własności w Szubinie przy ulicy Dąbrowskiego z przewidywanym zasiedleniem w IV kwartale 2015 roku:

safe imageFilm "Bracia Wojny" reż. Mateusza Ciemnieckiego, przedstawia wybuch II Wojny Światowej od strony trojga młodych przyjaciół, którzy nie są na to za bardzo przygotowani. Akcja toczy się w pobliżu Bydgoszczy - w Rynarzewie. Bohaterzy początkowo cieszą się z dłuższych wakacji, nie przejmują się całą sprawą, jednak potem wszystko się komplikuje i postanawiają pozbyć się niemieckiego oddziału ze wsi.
Na początku poszukiwałem aktorów, pojawił się o tym artykuł w Gazecie Pomorskiej. Większość aktorów pochodzi z Rynarzewa i okolic. Zdjęcia odbyły się na przełomie sierpnia i września. Po zakończeniu pojawił się kolejny artykuł.

Na podstawie art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 03.10.2014 r. decyzji nr 20, znak: GP.RZP.6733.15.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz