mapa s27 lipca w godz. 13:00 - 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie przy ul. Bydgoskiej 2, odbędzie się spotkanie społeczne w związku z budową drogi expressowej S5

W załączniku lista numerów działek

 

 

Stowarzyszenie "Nasz Zamość" zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na zajęcia z gotowania pn. "Akademia Młodego Kucharza". Zapisy już trwają. Kryterium decydującym o przyjęciu na warsztaty kulinarne będzie wiek oraz miejsce zamieszkania (gmina Szubin). Zgłoszenia dokonywać można drogą elektroniczną, formularz dostępny online na stronie www.zamosc.bydgoszcz.pl oraz w Świetlicy Wiejskiej w Zamościu.

wiankiNA PLACU ,,POD RACZKIEM'' w Rynarzewie 25.06.2016r (sobota) godz. 16.00 - 24.00

Wszystkie atrakcje dla dzieci są bezpłatne

wawaKlub Seniora w Rynarzewie poprzez biuro podróży organizuje wycieczkę w dniach 6 – 8 maja 2016r. do m. WARSZAWA. Koszt wycieczki 375zł/osoba, chętni uczestnictwa w wycieczce proszeni są o kontakt z Panią Krystyna Bejma liczba uczestników jest ograniczona.

Zarząd Klubu Seniora

Szanowni Państwo!

Gmina Szubin przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz