Przypominam o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

film ikonAkcja dzieje się we wrześniu 1939 roku. Troje przyjaciół szykujących się na rozpoczęcie roku szkolnego, zastaje wojna, najpierw się tym nie przejmują, później wszystko się komplikuje.
Osoby w wieku 13-45 lat, dysponujące czasem w sierpniu, głównie popołudnia i weekendy. Zarówno osoby, które zagrają postacie ważniejsze, jak i zwykłych statystów.

doz034RADA SOŁECKA, ŚWIETLICA WIEJSKA w RYNARZEWIE ZAPRASZAJĄ NA WAKACYJNY FESTYN 9 sierpnia (sobota) od godz. 17.00 do 24.00

W programie:
- konkursy dla dzieci i dorosłych
- przeciąganie liny
- wata cukrowa
- popcorn
- zamek dmuchany
- zjeżdżalnia
- malowanie buziek
- loteria fantowa
- zabawa taneczna przy zespole muzycznym

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.07.2014 r. decyzji nr 12, znak: GP.RZP.6733.8.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV i SN 15kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV i złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 586, 587, 346, 332722 i 335/7 w miejscowości Rynarzewo.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Bartłomieja Sarlej pełnomocnika T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12 z dnia 30.06.2014 r., (wpływ 04.07.2014 r., uzupełnienie wniosku 16.07.2014 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo.

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz