Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_116 lipca 2019 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Rynarzewo. Celem zebrania była konieczność zmiany zadania w funduszu sołeckim. Po powitaniu sołtys Iwona Kornacka poprosiła,  aby w przyszłości wszelkie obawy i wątpliwości dotyczące sołectwa wyjaśniać osobiście, a nie poprzez media społecznościowe.

info

Zapraszam wszystkich mieszkańców na zebranie sołeckie, które odbędzie się 16 lipca 2019 (wtorek) o godzinie 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.

Celem zebrania jest konieczność zmiany zadania w funduszu sołeckim, dlatego proszę o niezawodne przybycie.

Sołtys Rynarzewa

Dzień Dziecka w Rynarzewie_316 czerwca 2019 w Rynarzewie na Placu pod Raczkiem odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy byli: Sołtys Rynarzewa, Świetlica Wiejska, Biblioteka I koło Gospodyń Wiejskich. Imprezę wsparli członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa.

Szczepienie psów i kotów w Rynarzewie odbędzie się 18.05.2019 r. godz. 11.30 - 12.30 - punkt koło pana Wuki. 12.45 – 13.30 - punkt koło placu zabaw.

Koszt szczepienia – 25 zł.

Obowiązkowi szczepienia podlegają psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia.

Prosimy o pomoc dla rodziny, której dom spłonął w nocy 4 kwietnia 2019 roku w Rynarzewie przy Orzeszkowej 13.

Rodzina Państwa Stępak straciła cały dobytek.

Pani Halina w bardzo ciężkim stanie leży w szpitalu. Jej syn także.

Prosimy o pomoc pieniężną (puszka w sklepie wielobranżowym u p. Iwony Kornackiej, Rynek 12 ), materiały budowlane, meble, obuwie  i odzież.

Informacja : sołtys Rynarzewa: 605785542

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz