gtZawiadamiamy, że w oparciu o decyzję z dn. 14.08.2014 wydaną przez Ministra Środowiska, Geofizyka Toruń S.A., Grupa Sejsmiczna Nr P-122 z siedzibą w Rogoźnie wykona badania geologiczne metodą sejsmiczną na terenie Waszego Sołectwa. Badania prowadzone będą metodą wzbudzania drgań sejsmicznych z zastosowaniem wibratorów na profilach 2D w okresie:
od 02 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.94.2014 BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szubin, dotyczących projektów strategii: Rozwoju Miasta i Gminy Szubin oraz Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025.

nieb parasolBezpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca prawny Agnieszka Bakowska 22 - 24 września, godz. 17.00 - 19.00, świetlica wiejska w Rynarzewie ul. Bydgoska 2.

Kancelaria Radcy Prawnego
Agnieszka Bakowska
ul. Południowa 9, Małe Rudy, tel. 609-768-767

ULOTKA DO POBRANIA

Urząd Miejski w Szubinie informuje, że wnioski sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin od 01-09-2014 roku dostępne będą w pokoju nr 17 oraz w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 12 w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz na stronie www.szubin.pl - dla mieszkańców - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
Uzupełniony i podpisany wniosek należy składać w tutejszym Urzędzie pokój Nr 17 ( parter głównego budynku Urzędu w nieprzekraczalnym terminie od 01-09-2014 do 15-09-2014 roku.

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz