Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo przez:

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 29 września 2014 r.

gtZawiadamiamy, że w oparciu o decyzję z dn. 14.08.2014 wydaną przez Ministra Środowiska, Geofizyka Toruń S.A., Grupa Sejsmiczna Nr P-122 z siedzibą w Rogoźnie wykona badania geologiczne metodą sejsmiczną na terenie Waszego Sołectwa. Badania prowadzone będą metodą wzbudzania drgań sejsmicznych z zastosowaniem wibratorów na profilach 2D w okresie:
od 02 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.94.2014 BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szubin, dotyczących projektów strategii: Rozwoju Miasta i Gminy Szubin oraz Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025.

nieb parasolBezpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca prawny Agnieszka Bakowska 22 - 24 września, godz. 17.00 - 19.00, świetlica wiejska w Rynarzewie ul. Bydgoska 2.

Kancelaria Radcy Prawnego
Agnieszka Bakowska
ul. Południowa 9, Małe Rudy, tel. 609-768-767

ULOTKA DO POBRANIA

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz