Deklaracje aktualizacyjne niezbędne do przyznania Stypendium Szkolnego dla dzieci, które otrzymywały w/w stypendium w okresie od września do grudnia 2007 roku i uczą się w szkołach na terenie Gminy Szubin dostępne są w szkołach, do których uczęszczają dzieci. Natomiast deklaracje dla dzieci, które uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych i poza terenem Gminy Szubin dostępne są w pok. nr 12 (parter w głównym  budynku Urzędu).

Uzupełnione i podpisane deklaracje należy składać w tutejszym urzędzie, pokój nr 12, w nieprzekraczalnym terminie do

30-04-2008 roku

 

Od dnia 21.02.2008 (czwartek) można odbierać u sołtysa nakazy podatkowe w godz. od  9.00 do 11.00.
Image

"Wypoczynek z nauką na wesoło" pod takim hasłem odbywały się ferie w dniach od 29.01.2008 do 06.02.2008 w Rynarzewie. Rada Solecka Rynarzewa otrzymała dotacje ze środków Fundacji Wspomagania Wsi wygrywając konkurs "Pożyteczne Ferie 2008". Celem konkursu była pomoc w przygotowaniu dzieci klas VI szkoły podstawowej do czekającego ich sprawdzenia umiejętności. W zajęciach brało udział dwudziestu uczniów w wieku 11 - 12 lat mających trudności w nauce. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach jednocześnie. Podczas gdy pierwsza grupa miała zajęcia edukacyjne, druga - wypoczynkowe, z przerwą na śniadanie. Były również wycieczki do Bydgoszczy z seansem w Multikinie i Szubina do Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zakończenie ferii odbyło się podsumowanie, wręczenie certyfikatów, oraz nagród. Zajęcia odbywały się  w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. Dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia, bawiły się znakomicie a co najważniejsze zapoznały się z testami sprawdzającymi poziom wiedzy, na czas ukończenia szkoły podstawowej.
 
W imieniu dzieci i swoim własnym dziękuję p.nauczyciel j.polskiego Iwonie Koguciku za prowadzenie części edukacyjnej, p. Aleksandrze Podżerek za część wypoczynkową. Personelowi świetlicy za opiekę i przygotowanie posiłków, p. Piotrowi Adamczewskiemu za zapoznanie dzieci z historią naszego regionu, p. dyrektor Zespołu Szkół w Rynarzewie za współpracę, oraz p. Kuligom za pomoc materialną,

Bernadeta Przywara
Sołtys

W związku z nieprzewidywanymi warunkami atmosferycznymi oraz odwołaniem polowania zbiorowego na drapieżniki w dniu 19.01.2008 roku Zarząd Koła informuje, że planuje polowania zbiorowe na  drapieżniki w nastepujących terminach

- 09,10,16,17,23,24 lutego 2008,
- 01,02,08,09,15,16,29,30 marca 2008

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz