Od dnia 21.02.2008 (czwartek) można odbierać u sołtysa nakazy podatkowe w godz. od  9.00 do 11.00.
Image

"Wypoczynek z nauką na wesoło" pod takim hasłem odbywały się ferie w dniach od 29.01.2008 do 06.02.2008 w Rynarzewie. Rada Solecka Rynarzewa otrzymała dotacje ze środków Fundacji Wspomagania Wsi wygrywając konkurs "Pożyteczne Ferie 2008". Celem konkursu była pomoc w przygotowaniu dzieci klas VI szkoły podstawowej do czekającego ich sprawdzenia umiejętności. W zajęciach brało udział dwudziestu uczniów w wieku 11 - 12 lat mających trudności w nauce. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach jednocześnie. Podczas gdy pierwsza grupa miała zajęcia edukacyjne, druga - wypoczynkowe, z przerwą na śniadanie. Były również wycieczki do Bydgoszczy z seansem w Multikinie i Szubina do Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zakończenie ferii odbyło się podsumowanie, wręczenie certyfikatów, oraz nagród. Zajęcia odbywały się  w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. Dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia, bawiły się znakomicie a co najważniejsze zapoznały się z testami sprawdzającymi poziom wiedzy, na czas ukończenia szkoły podstawowej.
 
W imieniu dzieci i swoim własnym dziękuję p.nauczyciel j.polskiego Iwonie Koguciku za prowadzenie części edukacyjnej, p. Aleksandrze Podżerek za część wypoczynkową. Personelowi świetlicy za opiekę i przygotowanie posiłków, p. Piotrowi Adamczewskiemu za zapoznanie dzieci z historią naszego regionu, p. dyrektor Zespołu Szkół w Rynarzewie za współpracę, oraz p. Kuligom za pomoc materialną,

Bernadeta Przywara
Sołtys

W związku z nieprzewidywanymi warunkami atmosferycznymi oraz odwołaniem polowania zbiorowego na drapieżniki w dniu 19.01.2008 roku Zarząd Koła informuje, że planuje polowania zbiorowe na  drapieżniki w nastepujących terminach

- 09,10,16,17,23,24 lutego 2008,
- 01,02,08,09,15,16,29,30 marca 2008

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 23.01.2008r. nr PZ/9/2008/AB mając na względzie ułatwienie uprawnionym rolnikom procedury rejestracji a następnie złożenia do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosku o refundację składek opłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przesłał do tutejszego Urzędu komplet załączników, prosząc jednocześnie o udostępnienie ich Sołtysom, którzy mają najbliższy kontakt z potencjalnymi beneficjentami systemu refundacji składek opłacanych do KRUS.

W związku z powyższym przesyłam następujące załączniki:
-  informację o refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników,
-  formularz zgłoszeniowy dla niepełnosprawnych rolników lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,
- druk oświadczenia o wyborze papierowego lub elektronicznego sposobu wymiany danych z PFRON,

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz