Urząd Miejski w Szubinie informuje, że deklaracje aktualizacyjne w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Szubin należy składać w tutejszym Urzędzie pokój Nr 17 (parter głównego budynku Urzędu) w terminie od 01-03-2015 do 20-03-2015

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie informuje , o przystąpieniu do prac organizacyjnych mających na celu wdrożenie projektu socjalnego:
Gminny Program Aktywności Fizycznej Seniorów.
Projekt jest adresowany do osób po 50 roku życia, zainteresowanych poprawą swojej sprawności fizycznej.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się o wydanym przez Burmistrza Szubina w dniu 22.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: 
prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz