wiankiNA PLACU ,,POD RACZKIEM'' w Rynarzewie 25.06.2016r (sobota) godz. 16.00 - 24.00

Wszystkie atrakcje dla dzieci są bezpłatne

wawaKlub Seniora w Rynarzewie poprzez biuro podróży organizuje wycieczkę w dniach 6 – 8 maja 2016r. do m. WARSZAWA. Koszt wycieczki 375zł/osoba, chętni uczestnictwa w wycieczce proszeni są o kontakt z Panią Krystyna Bejma liczba uczestników jest ograniczona.

Zarząd Klubu Seniora

Szanowni Państwo!

Gmina Szubin przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Wymiar podatku można odbierać od poniedziałku 29.02 u Sołtys.

infoSołtys wraz z Radą Sołecką w Rynarzewie zapraszają wszystkich mieszkańców na zabranie wiejskie. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września ( Wtorek ) godz. 19.00 w sali świetlicy wiejskiej. Głównym tematem zebrania będzie podział funduszu sołeckiego na2016r.

Prosimy wszystkich o niezawodny udział w zebraniu.

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz