5 września 2019 w Świetlicy wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie wiejskie, którego celem był podział funduszu sołeckiego na rok 2020. Zebraniu przewodniczyła sołtys Iwona Kornacka. Merytorycznie wspierała  ją Agata Sitterlee – pracownik gminy.

W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby.

UCHWAŁA Zebrania Wiejskiego w Rynarzewie w sprawie pozostawienia tymczasowego mostku na Gąsawce w Rynarzewie

Zebrani w dniu 05.09.2019 r. w Rynarzewie na zebraniu wiejskim podejmują uchwałę o pozostawieniu tymczasowego mostku na Gąsawce w Rynarzewie.

W związku z przypadającym w tym roku 720. rocznicą lokacji Rynarzewa zapraszamy  przedstawicieli organizacji społecznych oraz wszystkich mieszkańców na spotkanie organizacyjne
w Świetlicy Wiejskiej - 3 września 2019 (wtorek) 18.00

info

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców sołectwa Rynarzewo na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 5 września 2019 o godzinie 19.00 w Świetlicy wiejskiej w Rynarzewie

Celem zebrania jest ustalenie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020

Rynarzewianie chcą mieć Plac Zabaw_116 lipca 2019 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Rynarzewo. Celem zebrania była konieczność zmiany zadania w funduszu sołeckim. Po powitaniu sołtys Iwona Kornacka poprosiła,  aby w przyszłości wszelkie obawy i wątpliwości dotyczące sołectwa wyjaśniać osobiście, a nie poprzez media społecznościowe.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz