Zapraszam wszystkich mieszkańców na zebranie sołeckie, które odbędzie się 14 września 2022 (środa) o godzinie 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.

Celem zebrania jest konieczność zmiany zadania w funduszu sołeckim za rok 2022 oraz podział funduszu sołeckiego na rok 2023.

Sołtys Rynarzewa
Iwona Kornacka

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu z okazji

Dnia Dziecka 12 czerwca 2022 r. przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie.

Sołtys Rynarzewa

Iwona Kornacka

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz