Walne zebranie_222 stycznia 2015 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. Zebranie prowadziła prezes Iwona Szweda. 
Przedstawiono i omówiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz protokół komisji rewizyjnej. Zarząd SIRR otrzymał decyzją zgromadzonych absolutorium jednogłośnie. Następnie dokonano zmian w składzie zarządu: z funkcji sekretarza ustąpił Artur Michalak (z racji pełnionej funkcji Burmistrza Szubina) oraz skarbnik Lidia Rosołowicz, która weszła w skład komisji rewizyjnej. 

W miejsce ustępujących wybrano odpowiednio Aleksandrę Michalak i Agnieszkę Kaczorek. Prezes SIRR przedstawiła plany na najbliższy rok. Głównym celem jest zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej na „Placu pod Raczkiem”. Problemem jest jednak niedobór środków własnych na projekt w ramach otwartych konkursów ofert powiatu nakielskiego. Mimo, że część członków już przekazała darowizny na konto, ciągle brakuje pełnej sumy. Członkowie SIRR proszę o wsparcie i wpłaty na konto stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Szubin, 42 8164 0001 0004 4440 2000 0001.

Zebranie zakończyło się przy kawie i torcie ustaleniem terminów wycieczek, spływów kajakowych i inwestycji oraz podziękowaniami za roczną pracę na rzecz wsi i jej mieszkańców.

  • Walne zebranie_1
  • Walne zebranie_2
  • Walne zebranie_3
  • Walne zebranie_4
  • Walne zebranie_5
  • Walne zebranie_6
  • Walne zebranie_7
  • Walne zebranie_8
  • Walne zebranie_9
  • Walne zebranie_10

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz