Walne 2014W ostatni czwartek marca (27.03.14) w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie odbyło się walne zebranie członków i sympatyków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. Spotkanie prowadziła Iwona Szweda – prezes SIRR, sprawozdanie finansowe złożyła Lidia Rosołowicz, a merytoryczne Artur Michalak. W spotkaniu uczestniczyła także radna gminy Maria Pianko.

Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań oraz przyznaniu absolutorium zapadły jednogłośnie. Podsumowano Rok Jubileuszowy (2013), który okazał się rekordowy pod względem przychodów. SIRR pozyskał łącznie przeszło 45 tysięcy złotych i zrealizował trzy projekty oraz kilkudniowa wycieczkę do Karpacza. Korzystając z otwartych konkursów ofert powiatu nakielskiego rynarzewiacy uczestniczyli w aerobiku, zajęciach na basenie w Nakle, spływach kajakowych, warsztatach dotyczących funkcjonowania „wiosek tematycznych”, a dwóch członków SIRR uzyskało kwalifikacje organizatora turystyki kajakowej.
W tym roku SIRR pozyskał już fundusze na ogrodzenie „Placu pod Raczkiem”, planuje współorganizować „świętojanki”, przeprowadzić trzy spływy kajakowe, dwukrotnie zawody strzeleckie, święto pieczonego ziemniaka – „pyraday” i zorganizować kilkudniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie”. Spotkanie zakończyła Iwona Szweda podziękowaniami za całoroczną pracę oraz życzeniami wytrwałości w pracy społecznej na bieżący rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działań podejmowanych w roku 2013 przez Zarząd i członków Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa • Regularne spotkania zarządu i walne zebranie członków Stowarzyszenia według ustalonego harmonogramu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz potrzeb wynikających z realizowanych projektów.
 • Wsparcie finansowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz rzeczowe Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.
 • Obchody roku Jubileuszowego – realizacja projektu „Pływamy z SIRR już od 10 lat” – powiat dla stowarzyszeń, SIRR dla powiatu.” dofinansowanego przez powiat nakielski w ramach otwartego konkursu ofert: trzy spływy kajakowe w maju i czerwcu i sierpniu.
 • Zimowy spływ kajakowy: Skórzewo - Rynarzewo
 • Współorganizowanie „Zabawy Dla Zuzi” i zebranie środków finansowych na rehabilitację dla dziecka z wadą rozwojową.
 • Realizacja ze środków z Starostwa Powiatowego w Nakle projektu „Aerobik i pływanie dla zdrowia i urody” – cyklu zajęć dla pań na basenie w Nakle i w sali gimnastycznej ZS w Rynarzewie.
 • Spływ kajakowy Rynarzewo – Nakło zorganizowany dla Partnerstwa dla Krajny i Pałuk
 • Spływ kajakowy Rynarzewo – Nakło - inauguracja sezonu turystycznego
 • Nocny, świętojański, spływ kajakowy Rynarzewo – Nakło
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie Tygodniowej wycieczki do Wrocławia, Karpacza, Szklarskiej Poręby, Skalnego Miasta i Pragi uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Rynarzewie pod nazwą „Superwycieczka dla naszego dziecka II” – dofinansowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Zrealizowanie projektu „Woda, sztuka i gwiazdy, czyli Rynarzewo, Brzózki i Niedźwiady”, czyli wioski tematyczne powiatu nakielskiego: pozyskanie dla SIRR organizatora turystyki kajakowej.
 • Udział w projekcie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i pozyskanie dla SIRR drugiego organizatora turystyki kajakowej.
 • Udział członków „Koła Strzeleckiego” w zawodach strzeleckich, ćwiczeniach, reprezentowanie Rynarzewa na forum powiatu i województwa.
 • Współorganizowanie Zabawy Sylwestrowej w Rynarzewie – dochód przeznaczony na doposażenie świetlicy i projekt „Bezpieczny Raczek”.

Artur Michalak
sekretarz SIRR

 • Walne 2014
 • Walne 2014
 • Walne 2014
 • Walne 2014
 • Walne 2014
 • Walne 2014
 • Walne 2014

 

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz