DSC 5597nW czwartek, 14 marca br. w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. SIRR podsumował na nim rok 2012 i wybrał nowego wiceprezesa.
Zebranie prowadziła Iwona Szweda - prezes stowarzyszenia. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła Maria Pianko, która wraz z Iloną Michalak skontrolowały dokumenty organizacji, a sprawozdanie finansowe  -skarbnik, p. Lidia Rosołowicz. Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności stowarzyszenia złożył sekretarz tej organizacji Artur Michalak.


Jednogłośnie przyjęto przedstawione sprawozdania i udzielono absolutorium dla zarządu. Z uwagi na rezygnację wiceprezesa Karola Rucińskiego z zajmowanej funkcji, podjęto uchwałę (po tajnym głosowaniu) o przyjęciu na tę funkcję Janusza Nowakowskiego.
Do komisji rewizyjnej dołączyła – w wakujące miejsce - Agnieszka Kaczorek. Wzruszającym momentem było podziękowanie ustępującego wiceprezesa, który przez kilka lat pracował dla społeczności Rynarzewa. Karol Ruciński współtworzył kilka projektów turystycznych i wniósł do stowarzyszenia wiele ciekawych inicjatyw aktywizujących młodzież.
Na rok 2013 zaplanowano następujące imprezy, dla młodzieży jak i dla starszych mieszkańców Rynarzewa: pięć spływów kajakowych Gąsawką z Sobiejuch i Notecią z Rynarzewa do Nakła oraz przeprowadzenie projektu „Aerobik i pływanie dla zdrowia i urody”. Obydwa projekty dofinansowuje Powiat Nakielski w ramach otwartych konkursów ofert. SIRR przygotowuje także tygodniowy wyjazd w Karkonosze połączony z dwukrotnym wyjazdem do Czech oraz jednodniowy wypad nad morze. Stowarzyszenie weźmie też udział w powiatowym projekcie geocachingu prowadzonym przez Fundację Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. 
Omówiono też bieżące problemy: zwrócono uwagę na brak ogrodzenia i postępującą degradację placu „Pod Raczkiem”, trudności w rozwoju strzelectwa sportowego, zmiany w przepisach o organizowaniu spływów kajakowych. Zebranie, w którym uczestniczyło 15 z 19 członków organizacji zakończyła Iwona Szweda. Podziękowała ona za aktywność członkom i życzyła wszystkim siły i wiary w jubileuszowym dla SIRR roku.

Tekst: Artur Michalak, zdjęcia - powiat24.pl

 

DSC 5597m

DSC 5599m

DSC 5611m

 


Sprawozdanie merytoryczne z działań podejmowanych w roku 2012 przez Zarząd i członków Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa

 

 • Regularne spotkania zarządu (poniedziałki) i walne zebranie członków Stowarzyszenia według ustalonego harmonogramu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz potrzeb wynikających z realizowanych projektów.
 • Zorganizowanie Zabawy Karnawałowej i zebranie środków finansowych na wkład własny do projektów z otwartych konkursów ofert. 
 • Wsparcie finansowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz rzeczowe Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.
 • Realizacja ze środków z Starostwa Powiatowego w Nakle projektu „W Rynarzewie ćwiczenia łączą pokolenia, czyli międzypokoleniowa integracja” - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i seniorów w Świetlicy Wiejskiej i na Basenie w Barcinie ćwiczenia z rehabilitantem, integracyjne zajęcia i zabawy w wodzie. 
 • Spływ kajakowy Rynarzewo – Nakło, inauguracja sezonu turystycznego 
 • Nocny, świętojański, spływ kajakowy Rynarzewo - Nakło
 • Realizacja ze środków Urzędu Miejskiego projektu „Superwycieczka dla Twojego dziecka” – tygodniowy wyjazd edukacyjny do Krakowa, Zakopanego, i Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • Jednodniowa wycieczka nad Morze Bałtyckie, do Jarosławca.
 • Wakacyjny spływ kajakowy Notecią z Dębinka do Nakła
 • Regularne spotkania „Koła Strzeleckiego” działającego przy Stowarzyszeniu.
 • Udział członków „Koła Strzeleckiego” w zawodach strzeleckich, reprezentowanie Rynarzewa na forum powiatu i województwa.
 • Zorganizowanie Zabawy Sylwestrowej w Rynarzewie.

Artur Michalak sekretarz SIRR

 

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz