SIRRZapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa na walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze SIRR 14 marca (czwartek) 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie o godzinie 18.00.

 

Proponowany program spotkania:

 • Powitanie zebranych
 • Powołanie przewodniczącego obradom i protokolanta
 • Przedstawienie porządku obrad
 • Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 • Sprawozdanie finansowe skarbnika
 • Sprawozdanie merytoryczne sekretarza
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu/lub nie zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • Uchwała nr 2 o przyznaniu/ lub nie przyznaniu absolutorium Zarządowi SIRR
 • Przedstawienie przez Prezesa planowanych zmian w Zarządzie Stowarzyszenia związanych z rezygnacjami w Zarządzie i komisji rewizyjnej.
 • Zgłoszenie kandydatur do komisji wyborczej
 • Wybór członków komisji wyborczej
 • Zgłoszenie kandydatur do Zarządu i komisji rewizyjnej.
 • Głosowanie.
 • Przedstawienie wyników głosowania.
 • Uchwała nr 3 o zmianie w składzie Zarządu SIRR
 • Uchwała nr 4 o zmianie w składzie komisji rewizyjnej
 • Przedstawienie przez Prezesa planu działań Stowarzyszenia na rok 2013
 • Dyskusja
 • Komunikaty i wolne wnioski
 • Zbiórka składek członkowskich
 • Zakończenie obrad

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz