10 lat SIRR
W ostatnią sobotę z okazji 10. jubileuszu w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie spotkali się członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa i zaproszeni goście.
Przybyłych powitała prezes SIRR Iwona Szweda. Uroczystość zaszczycili: wicestarosta nakielski Andrzej Kinderman, członek Zarządu Powiatu Leszek Gutkowski, przewodniczący Rady Powiatu, a jednocześnie sekretarz SIRR Artur Michalak, zastępca Burmistrza Szubina Mariusz Piotrkowski, radne: Maria Pianko i Beata Bembnista, sołtys Paweł Wuka, dyrektor ZS Janusz Nowakowski i kierownik Świetlicy Wiejskiej p. Krystyna Zębała. Wśród gości byli także pierwszy i drugi prezes SIRR: Wojciecha Bethke i Robert Kusiak.
Życzenia urodzinowe składali także przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji: Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora i Ochotniczej Straży Pożarnej.
W historię i obecną działalność wprowadził Artur Michalak, który przypomniał na prezentacji najważniejsze inicjatywy  stowarzyszenia. Później wniesiono tort urodzinowy i składano życzenia oraz prezenty. Odbierali je -oprócz wspomnianych - Karol Ruciński (wiceprezes SIRR), Lidia Rosołowicz (skarbnik) i Gabriela Dobosiewicz (członek zarządu) Po życzeniach, pokazie fajerwerków i toastach wrócono do wspomnień, w których uczestniczyli także goście.
Prezes SIRR na zakończenie dziękowała także członkom komisji rewizyjnej: Irenie Szulc, Ilonie Michalak i Marii Pianko oraz rodzinom wspierającym działaczy stowarzyszenia. Dodała, że wszystkie dokonania stowarzyszenia udały się dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi, innymi organizacjami i sponsorami.

Co już się udało członkom SIRR?
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami i zorganizowanymi grupami społecznymi:, Klubem Seniora, Ochotniczą Straż Pożarną, radą sołecką, Świetlicą Wiejską w Rynarzewie, Z S w Rynarzewie i Kołem Gospodyń Wiejskich
 • Stworzenie lobby społecznego, które przyczyniło się do remontu i rozbudowy Zespołu Szkół w Rynarzewie
 • Budowa i rozbudowa placu zabaw dla dzieci w centrum Rynarzewa
 • Współdziałanie w ramach sektora społecznego w działaniach Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
 • Udział członków Stowarzyszenia w warsztatach, szkoleniach i wyjazdach studyjnych organizowanych przez Fundację, a później Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
 • Organizacja wraz ze Świetlicą Wiejską w Rynarzewie imprez środowiskowych, np. WOŚP, Urodziny Rynarzewa, itp
 • Zorganizowanie półkolonii dla dzieci „Wakacje w Rijo – Rynarzewo” w roku 2005 oraz ferii zimowych 2006 r.
 • Zainicjowanie i organizacja zabaw tanecznych „Dyskoteka Dorosłego Człowieka”
 • Dofinansowanie letniego wyjazdu dzieci na basen w Mogilnie
 • Finansowanie i organizacja wspólnie z W D K w Rynarzewie zabawy dla dzieci „Mikołajki 2005”i „Mikołajki 2006”
 • Współorganizowanie spływów kajakowych „Gąsawką i Notecią” w ramach „Nakielskiego Lata 2006” i samodzielna kontynuacja tej inicjatywy w latach następnych, 1 maja każdego roku.
 • Pozyskanie środków finansowych z funduszu „Odnowy Wsi” Powiatu Nakielskiego na stworzenie placu rekreacyjnego „Pod Raczkiem”
 • Warsztaty i praca nad projektem „Łączy nas Noteć” – z programu LEADER+
 • Pozyskanie środków finansowych z budżetu UM w Szubinie w 2006 r. na projekt środowiskowy „Uczymy się i działamy razem”, z którego do Bydgoszczy, Torunia i Trójmiasta wyjechało 96 uczniów.
 • Zainicjowanie i napisanie wspólnie z radą sołecką „Planu Rozwoju Rynarzewa” zatwierdzonego przez RM w Szubinie w 2007 r.
 • „Plac rekreacyjny pod Raczkiem” – Powiat Nakielski 2006
 • „Finalizacja placu rekreacyjnego pod Raczkiem” – Powiat Nakielski 2007
 • „Uczymy się i działamy razem” – organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie dwóch wycieczek i rajdu pieszego, UM w Szubinie, 2007
 • „Wianki 2008” – organizacja imprezy plenerowej, Powiat Nakielski 2008
 • „Z Pałuk na Kaszuby” – cykl wycieczek wakacyjnych -Urząd Miejski w Szubinie 2009
 • „Nie” skoliozie – ćwicz i pływaj z nami I. i II. edycja – Powiat Nakielski 2009 i 2010
 • „Szlakami Krajny i Pałuk” – cykl spływów kajakowych – Powiat Nakielski, 2010
 • Otrzymanie najwyższego wyróżnienia od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzynki z pozarządówki”, 2011
 • „W Rynarzewie ćwiczenia łączą pokolenia, czyli międzypokoleniowa integracja – ćwiczenia rehabilitacyjne dla uczniów i seniorów, Powiat Nakielski, 2012,
 • „Superwycieczka dla Waszego dziecka” – sześciodniowa wycieczka edukacyjna do Karkowa, Zakopanego i Kalwarii Zebrzydowskiej- Urząd Miejski w Szubinie 2012
Co planuje SIRR?
 • W 2013: cztery spływy kajakowe ( w tym jeden nocny i jeden dwudniowy), kilkudniowa wycieczka do Wrocławia, Karpacza, Skalnego Miasta i Pragi, aerobik dla pań „dla zdrowia i urody”
 • W latach następnych: zagospodarowanie „Placu pod Raczkiem” , budowa stanicy kajakowej nad Gąsawką wraz z terenem rekreacyjnym, strzelnica dla koła strzeleckiego i dalsza działalność integrująca mieszkańców Rynarzewa, czyli wycieczki, spływy, rehabilitacja, nauka i zabawa dla seniorów i najmłodszych

 • 10 lat SIRR_35
 • 10 lat SIRR_34
 • 10 lat SIRR_33
 • 10 lat SIRR_32
 • 10 lat SIRR_31
 • 10 lat SIRR_30
 • 10 lat SIRR_29
 • 10 lat SIRR_28
 • 10 lat SIRR_27
 • 10 lat SIRR_26
 • 10 lat SIRR_25
 • 10 lat SIRR_24
 • 10 lat SIRR_23
 • 10 lat SIRR_22
 • 10 lat SIRR_21
 • 10 lat SIRR_20
 • 10 lat SIRR_19
 • 10 lat SIRR_18
 • 10 lat SIRR_17
 • 10 lat SIRR_16
 • 10 lat SIRR_15
 • 10 lat SIRR_14
 • 10 lat SIRR_13
 • 10 lat SIRR_12
 • 10 lat SIRR_11
 • 10 lat SIRR_10
 • 10 lat SIRR_9
 • 10 lat SIRR_8
 • 10 lat SIRR_7
 • 10 lat SIRR_6
 • 10 lat SIRR_5
 • 10 lat SIRR_4
 • 10 lat SIRR_3
 • 10 lat SIRR_2
 • 10 lat SIRR_1

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz