W związku z upłynięciem roku kalendarzowego, a zarazem rozrachunkowego dla Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa 30 marca 2012 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków.
Zebranych powitała prezes SIRR Iwona Szweda, która poprosiła o powołanie przewodniczącego obrad i protokolanta. Po głosowaniu objęła ona pierwszą funkcję a na protokolanta wybrano Artura Michalaka. 

Następnie przedstawiła  zebranym porządek obrad, który został zatwierdzony. Powołano komisję uchwał i wniosków, do której weszli: Zbigniew Słomski i Leszek Nowak.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła Maria Pianko. Komisja pozytywnie oceniła rachunkowość stowarzyszenia za rok 2011. Sprawozdanie finansowe skarbnika przedstawiła Lidia Rosołowicz. Sprawozdanie merytoryczne sekretarza przedstawił Artur Michalak.
Po dyskusji nad sprawozdaniami zebrani zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie finansowe i merytoryczne oraz podjęli uchwałę o przyznaniu absolutorium Zarządowi SIRR.
Następnie Iwona Szweda przedstawiła plan działań Stowarzyszenia na rok 2012. Omówiła realizację projektu „W Rynarzewie ćwiczenia łączą pokolenia – międzypokoleniowa rehabilitacja”. Przedstawiła stan przygotowań do projektu „Superwycieczka dla naszego dziecka” oraz omówiła problemy z naborem uczestników. Poinformowała o dwóch spływach kajakowych, które SIRR zamierza zorganizować. Artur Michalak poinformował o zgodzie zastępcy burmistrza Szubina na rozszerzenie zakresu projektu „Superwycieczka…” na obszar całej gminy i działaniach, które należy w związku z tym podjąć. Po dyskusji komisja uchwał i wniosków przekazała swój protokół, w którym znalazło się m.in.: wniosek o organizację w 2012 roku „Dnia Pieczonego Ziemniaka – pyraday” oraz wniosek o propagowanie działalności „Koła Strzeleckiego”. Po zebraniu składek członkowskich Prezes SIRR zakończyła obrady.

Sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2011przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa


 1. Regularnie spotkania zarządu i zebrania członków Stowarzyszenia według ustalonego harmonogramu
 2. Spotkania z innymi zorganizowanymi grupami: Klubem Seniora, radą sołecką, pracownikami W D K oraz nauczycielami Z S w Rynarzewie w celu ustalenia wspólnych działań
 3. Współorganizacja Zabawy Sylwestrowej z przeznaczeniem środków na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.
 4. Współorganizacja i sponsorowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2011
 5. Spotkania, ćwiczenia i turnieje członków Koła Strzeleckiego
 6. Organizacja V. inaugurującego sezon wodniacki spływu kajakowego Gąsawką i Notecią
 7. Organizacja wyjazdów mieszkańców Rynarzewa na basen pływacki do Barcina. 
 8. „Wianki 2011” - impreza środowiskowa współorganizowana ze Świetlicą Wiejską w Rynarzewie, w ramach której odbył się I. nocny Świętojański Spływ Kajakowy Rynarzewo- Nakło.
 9. Zebranie dokumentacji i napisanie wniosku do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu zaprezentowania Stowarzyszenia do nagrody dla najlepszych inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe województwa kujawsko-pomorskiego
 10. Zdobycie Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzynki z Pozarządówki” za projekt „Kajakiem przez Krajnę i Pałuki” oraz udział w uroczystej  Gali wręczenia nagród w Ostromecku.
 11. Trzydniowy integracyjny biwak rodzinny dla członków rodzin działaczy Stowarzyszenia w Przywidzu na Kaszubach.
 12. Spotkania organizacyjne z mieszkańcami Rynarzewa  oraz  zainteresowanymi stronami dotyczące projektów z otwartych funduszy UM w Szubinie i Starostwa Powiatowego w Nakle n/Notecią.
 13. Napisanie projektów do Urzędu Miejskiego w Szubinie („Superwycieczka dla Waszego dziecka”)i Starostwa Powiatowego w Nakle n/Notecią („W Rynarzewie ćwiczenia łączą pokolenia – międzypokoleniowa rehabilitacja”).

 

Prezes Zarządu SIRR
Iwona Szweda

Sekretarz Zarządu SIRR
Artur Michalak

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz