10 lutego 2020 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. W spotkaniu uczestniczyło trzynaście osób.

Po rezygnacji członków zarządu z pełnionych funkcji,  prezesem SIRR została wybrana Agata Sitterlee (za Iwonę Szweda), wiceprezesem Michała Jędrzak (za Karola Rucińskiego), skarbnikiem Iwona Kornacka (za Lidię Rosołowicz), członkiem zarządu Justyna Bryła (za Gabrielę Dobosiewicz),w roli sekretarza stowarzyszenia pozostał Artur Michalak. W skład komisji rewizyjnej weszli:  Beata Boińska, Wojciech Hennig i Tomasz Spychalski. Uzupełniono także nowy statut sołectwa, przystosowując go do nowych możliwości pozyskania funduszy pozabudżetowych.  Oficjalne przekazanie władzy i podziękowania odbędą się po pomyślnym zarejestrowaniu nowych władz i statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W roku ubiegłym członkowie SIRR zorganizowali wiosenny rajd rowerowy na „Powstańczy okop” do Rzywna oraz letni rajd do Lubostronia, rajd pieszy z Rynarzewa do rezerwatu przyrody Ostrów koło Pszczółczyn, dużym zainteresowaniem cieszył się także piknik astronomiczny na Placu pod Raczkiem, członkowie SIRR brali także udział
w ogólnopolskiej akcji sprzątania lasów w Nadleśnictwie Szubin oraz w  obchodach 720. urodzin Rynarzewa. W roku bieżącym zaplanowano podobne imprezy oraz pozyskanie funduszy na działalność. Grono osób zainteresowanych rozwojem Rynarzewa rozmawiało także o stronie internetowej Rynarzewo.pl, braku lamp, stanie ulic gruntowych i przyszłości sieci gazowej w Rynarzewie.

 

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz