20 lutego 2019 odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. Zebranie prowadziła Prezes SIRR Iwona Szweda. Po sprawozdaniu finansowym i merytorycznym zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za mijający rok. W związku z rezygnacją z funkcji skarbnika oraz wiceprezesa wybrano nowych członków zarządu. Miejsce Lidii Rosołowicz zajęła Iwona Kornacka a funkcję wiceprezesa (ustępujący Karol Ruciński) objął Tomasz Mikuła. Powołano także nowy skład komisji rewizyjnej, do której weszli: Beata Boińska, Wojciech Hennig i Tomasz Spychalski.

W drugiej części spotkania członkowie stowarzyszenia omówili nowy statut SIRR przygotowany przez Aleksandrę Michalak. Zaplanowano także na bieżący rok kilka imprez. Miedzy innymi: wiosenny rajd rowerowy na „powstańczy okop” w Rzywnie, pieszy rajd do Rezerwatu Pszczółczyn, wycieczka dwudniowa do Elbląga „Szlakiem Kopernika”, obchody 720-lecia Rynarzewa, pyraday oraz zabawa andrzejkowa.

 Ustalono, że następne spotkanie stowarzyszenia,  odbędzie się 26 marca. Członkowie SIRR zapraszają na nie  wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz rozwoju Rynarzewa.

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz