Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie  w dniu 03.01.24ro godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie organizacja zabawy integracyjnej w dniu 13.01.2024r. oraz  omówienie spraw organizacyjnych w związku z wypoczynkiem letnim w miesiącu czerwiec-lipiec 2024r.  a także prac na rok 2024r

 serdecznie prosimy wszystkich członków klubu o bardzo liczne przybycie na zebranie i uczestnictwo w nim.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz