Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na spotkanie opłatkowe  w dniu 13.12.2023ro godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.

 serdecznie prosimy wszystkich członków klubu o bardzo liczne przybycie na zebranie i uczestnictwo w nim.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz