Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie  w dniu 08.11.23ro godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie organizacja zabawy integracyjnej w dniu 18.11.2023r. oraz  sprawy organizacyjne po wyborze  nowego zarządu na następną kadencję a także omówienie spotkania opłatkowego wspólnie KGW.  serdecznie prosimy wszystkich członków klubu o bardzo liczne przybycie na zebranie i uczestnictwo w nim.

Zapraszamy

ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz