Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 14.06.2023ro godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będą sprawy organizacyjne klubu seniora omówienie, a także omówienie wyjazdu seniorów szczególnie przejazd  osób autokarem i kosztu z tym związanym na wypoczynek letni w miesiącu czerwcu/lipcu do m. Ustronie Morskie

 serdecznie prosimy członków klubu o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz