Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 10.05.2023ro godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będą sprawy organizacyjne klubu seniora omówienie pikniku który odbył  się w piątek, a także omówienie wyjazdu seniorów na wypoczynek letni w miesiącu czerwcu/lipcu do m. Ustronie Morskie

serdecznie prosimy członków klubu o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz