Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 17.08.2022r.  o godzinie 17.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie sprawy organizacyjne, omówienie organizacji zabawy w miesiącu wrześniu a także Senioriady 2022 i spraw dot. działalności w roku 2023 oraz dodatkowa atrakcja  w trakcie zebrania należy zachować reżim sanitarny, dezynfekcja rąk, serdecznie prosimy o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz