Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie sprawozdawczo wyborcze w dniu 19.10.2021r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy działalności klubu unormowanie spraw  członkowskich, a także przedstawienie form działalności przedstawienie informacji dot. wyjazdu na wypoczynek zorganizowany w 2022r. w czasie spotkania należy zachować reżim sanitarny, dezynfekcja rąk,  maseczka i zachowanie  odległości.  serdecznie prosimy o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz