Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na spotkanie (zebranie) w dniu 27.07.2021r.  o godzinie 18.oo  w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności  Klubu Seniora w 2021 roku,  przy grilu (kiełbaski pieczone z  grilu)  w trakcie zebrania należy zachować reżim  sanitarny, dezynfekcja rąk,  maseczka i zachowanie odległości.  Seniorów  prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz