Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 12.02.2020r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. 

Temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2020 roku,  spraw organizacji zabawy „Śledzik” w dniu 15.02.2020r. a także planów na 2020r. a także zebranie II raty za wczasy do Sianożęty i Tlenia a także zapisy na nie. Prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz