Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 08.10.2019r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2019 roku,  spraw organizacji zabawy andrzejkowej w 30.11.2019r. a także planów na 2020r. a także omówienie wczasów do Sianożęty i do Tlenia w przyszłym roku. Prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy - ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz