Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 09.01.2019r. o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2019 roku, a także sprawozdanie Klubu z działalności w 2018r. Prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

 

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz