Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza wszystkich członków Klubu na spotkanie opłatkowe  w dniu 13.12.2017r. (środa) o godzinie 16.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.  Prosimy członków klubu o liczne przybycie na spotkanie opłatkowe.

Zapraszamy 
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

zabawa

Klub Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza na Zabawę „Andrzejkową”, która odbędzie się dnia 18.11.2017r. w godz.; 17:00 - 22:00 Wpisowe; członkowie Klubu 30,00zł/osoby – pozostali (niezrzeszeni); 40,00zł/osoby. Zapisy i opłaty za konsumpcje  przyjmuje w dniu 08.11.2017r skarbnik Klubu Seniora w czasie  zebrania, a od dnia  09.11.2017r. do 16.11.2017r. Pani Krystyna Zębała Kierownik Świetlicy w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. Dobra zabawa zapewniona.

info2

Prezes Klubu wraz z Zarządem Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza wszystkich członków na spotkanie z okazji „DNIA SENIORA”, które odbędzie się dnia 11.10.2017r. (środa) w godz.; 16:3o - 20:oo w świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie

 

Zarząd Klubu Seniora

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 08.11.2017r. o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.

Temat zebrania: sprawy dotyczące sprawozdania z działalności Klubu Seniora oraz organizacji zabawy „Andrzejkowej” w dniu 18.11.2016r. Prosimy o liczne przybycie członków na zebranie

Zapraszamy 

ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

zabawa

Klub Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza na Zabawę, która odbędzie się dnia 14.10.2017r. w godz.; 17:00 - 22:00 Wpisowe; członkowie Klubu 30,00zł/osoby – pozostali (niezrzeszeni); 40,00zł/osoby. Zapisy i opłaty za konsumpcje  przyjmuje w dniach od 03.10.2017r  do 10.10.2017r. Pani Krystyna Zębała Kierownik Świetlicy w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. Dobra zabawa zapewniona.

 

Zarząd Klubu Seniora ”Razem Lepiej”

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz