Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie sprawozdawczo – wyborcze w dniu 13.09.2023ro godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie sprawozdanie z działalności klubu  sprawy organizacyjne oraz wybór nowego zarządu na następną kadencję

 serdecznie prosimy wszystkich członków klubu o bardzo liczne przybycie na zebranie i uczestnictwo w nim.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 14.06.2023ro godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będą sprawy organizacyjne klubu seniora omówienie, a także omówienie wyjazdu seniorów szczególnie przejazd  osób autokarem i kosztu z tym związanym na wypoczynek letni w miesiącu czerwcu/lipcu do m. Ustronie Morskie

 serdecznie prosimy członków klubu o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

wesolych swiat

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć Państwu,
aby w tych wyjątkowych dniach w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła wiara,
miłość oraz nadzieja odradzającego się życia.

Niech świąteczny czas napełni Państwa serca otuchą,
wprowadzi do życia spokój i harmonię, przyniesie wiele szczęścia i radości,

tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

Życzy
ZARZĄD KLUBU SENIORA
„Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 10.05.2023ro godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będą sprawy organizacyjne klubu seniora omówienie pikniku który odbył  się w piątek, a także omówienie wyjazdu seniorów na wypoczynek letni w miesiącu czerwcu/lipcu do m. Ustronie Morskie

serdecznie prosimy członków klubu o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 12.04.23r.  o godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie sprawy organizacyjne, omówienie organizacji spotkania integracyjnego w dniu 15.04.2023r. a także spraw z wypoczynkiem w Ustroniu Morskim w dniach 26.06 – 02.07.2023r. spraw dot. działalności w roku 2023r., serdecznie prosimy o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy

ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz