Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 09.01.2019r. o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2019 roku, a także sprawozdanie Klubu z działalności w 2018r. Prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie wraz z Matkami żywego różańca zaprasza wszystkich członków Klubu na spotkanie opłatkowe  w dniu 20.12.2017r. (czwartek) o godzinie 16.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie spotkanie poprzedzone będzie mszą świętą w kościele św. Katarzyny o godz. 15,3o. Prosimy  członków Klubu i matki żywego różańca o liczne przybycie na spotkanie opłatkowe.

Serdecznie Zapraszamy 
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 07.11.2018r. o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.

 temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora, organizacji zabawy „Andrzejkowej” w dniu 17.11.2018r., spotkania opłatkowego oraz organizacji zabawy „Sylwestrowej” w dniu 31.12.2018r., a także wypoczynku nad morzem w Sianożętach 2019r. w dniach 16.06. – 23.06.2019r., i wypoczynku w Tleniu w 2019r. oraz ustalenie przedpłat w celu rezerwacji miejsc w/w ośrodkach. Prosimy o liczne przybycie członków klubu na zebranie

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 12.12.2018r. o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.

temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2018 roku, organizacji spotkania opłatkowego przygotowań do zabawy sylwestrowej oraz zebranie przedpłat do wyjazdów do Sianożęty i Tlenia Prosimy o liczne przybycie członków klubu na zebranie

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Prezes Klubu wraz z Zarządem Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza wszystkich członków na spotkanie z okazji „DNIA SENIORA”, które odbędzie się dnia 10.10.2018r. (środa) w godz.; 16:3o - 20:oo w świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie

Zarząd Klubu Seniora

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz