Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 05.11.2019r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2019 roku,  spraw organizacji zabawy andrzejkowej w 30.11.2019r. a także planów na 2020r. oraz omówienie wigilii w grudniu a także opłat rat za wczasy do Sianożęty i Tlenia jednocześnie zapraszamy na degustację wyrobów wędliniarskich Pani DOROTY . Prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 08.10.2019r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2019 roku,  spraw organizacji zabawy andrzejkowej w 30.11.2019r. a także planów na 2020r. a także omówienie wczasów do Sianożęty i do Tlenia w przyszłym roku. Prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy - ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 10.09.2019r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2019 roku, organizacji wycieczki do Chełmna i spraw organizacji zabawy w 28.09.2019r. a także obchodów Dna Seniora w Szubinie. Prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

zabawa

Klub Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza na Zabawę z okazji „Dnia Seniora” oraz 80 – lecia Jubileuszu urodzin Pani Marii Pianko, Pani Haliny Madzińskiej, Pani Wiesławy Reszka, Pani Teresy Kowalskiej, Pani Michaliny Skrzyńskiej, oraz Pana Stanisława Jankowskiego która odbędzie się dnia 28.09.2019r. w godz.; 17:00 - 22:00 Wpisowe; członkowie Klubu 35,00zł/osoby – pozostali (niezrzeszeni); 45,00zł/osoby.

Zapisy i opłaty za konsumpcje  przyjmuje skarbnik Klubu Seniora. Dobra zabawa zapewniona.

Zarząd Klubu Seniora ”Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 28.08.2019r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.

Temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora oraz omówienie spraw związanych z wycieczką dom. Chełmno, a także obchodów Dnia Seniora i  zabawy w dniu 28.09.2019r. Prosimy o liczne przybycie na zebranie                                                                                                                                                                                             

ZARZĄD KLUBU SENIORA

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz