Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie sprawozdawczo wyborcze w dniu 21.09.2021r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: zebranie sprawozdawczo – wyborcze z działalności zarządu Klubu Seniora oraz wybory nowego zarządu a także uhonorowanie jubilatów, którzy obchodzili jubileusz ZŁOTYCH GODÓW w trakcie zebrania należy zachować reżim sanitarny, dezynfekcja rąk,  maseczka i zachowanie  odległości.  serdecznie prosimy o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na w dniu 24.08.2021r.  o godzinie 18.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2021 roku,  w trakcie zebrania należy zachować reżim sanitarny, dezynfekcja rąk,  maseczka i zachowanie  odległości.  Seniorów serdecznie prosimy o przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na pierwsze spotkanie (zebranie) po lock downie w dniu 29.06.2021r. o godzinie 17.oo  w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.

temat zebrania: sprawy dotyczące działalności Klubu Seniora w 2021 roku,  w trakcie zebrania należy zachować reżim sanitarny, dezynfekcja rąk,  maseczka i zachowanie odległości.  Seniorów prosimy o przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na spotkanie (zebranie) w dniu 27.07.2021r.  o godzinie 18.oo  w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności  Klubu Seniora w 2021 roku,  przy grilu (kiełbaski pieczone z  grilu)  w trakcie zebrania należy zachować reżim  sanitarny, dezynfekcja rąk,  maseczka i zachowanie odległości.  Seniorów  prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć Państwu, aby w tych wyjątkowych dniach w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła wiara, miłość oraz nadzieja odradzającego się życia. Niech świąteczny czas napełni Państwa serca otuchą, wprowadzi do życia spokój i harmonię, przyniesie wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość. 

Życzy ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz