Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 09.11.2022r.  o godzinie 16.45 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie sprawy organizacyjne, omówienie organizacji zabawy sylwestrowej 2022/23 a także organizacji spotkania integracyjnego z okazji ANDRZEJEK oraz spotkania opłatkowego w dniu 14.12.2022r. a także spraw dot. działalności w roku 2023, serdecznie prosimy o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na spotkanie (zebranie) w dniu 12.10.2022r.  o godzinie 17.oo  w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: sprawy dotyczące działalności  Klubu Seniora w 2022 roku,  dot. Spotkania integracyjnego Andrzejki 2022 a także spotkania opłatkowego.  w trakcie zebrania należy zachować reżim  sanitarny, dezynfekcja rąk,  maseczka i zachowanie odległości.  Seniorów  prosimy o liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 17.08.2022r.  o godzinie 17.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie sprawy organizacyjne, omówienie organizacji zabawy w miesiącu wrześniu a także Senioriady 2022 i spraw dot. działalności w roku 2023 oraz dodatkowa atrakcja  w trakcie zebrania należy zachować reżim sanitarny, dezynfekcja rąk, serdecznie prosimy o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 14.09.2022r.  o godzinie 16.3o w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie sprawy organizacyjne, omówienie organizacji zabawy sylwestrowej 2022/23 a także organizacji spotkania integracyjnego z okazji ANDRZEJEK oraz spraw dot. działalności w roku 2023, serdecznie prosimy o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

Zarząd Klubu Seniora „Razem Lepiej” w Rynarzewie zaprasza członków Klubu na zebranie w dniu 08.06.2022r.  o godzinie 17.oo w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie. temat zebrania: będzie sprawy organizacyjne, omówienie wyjazdu na wypoczynek do Sianożęty zebranie II raty kosztu przejazdu i Klimatycznego oraz wyjazd do Warszawy zwiedzanie Sejmu, Zamku Królewskiego  i Warszawy zebranie II wpłaty na wyjazd do Warszawy w trakcie zebrania należy zachować reżim sanitarny, dezynfekcja rąk,  maseczka i zachowanie  odległości.  serdecznie prosimy o bardzo liczne przybycie na zebranie.

Zapraszamy
ZARZĄD KLUBU SENIORA „Razem Lepiej”

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz