Rynarzewo położone jest 8 km na płn.-wsch. od Szubina na trakcie bydgoskim, przy ujściu rzeki Gąsawski do Noteci, wzniesione 63 m. n. p. m. nad łęgami nadnoteckimi. Nazwa „Rynarzewo” powstała, podobnie jak liczne nazwy miejscowości, od imienia własnego pierwszego zapewne posiadacza włości. Imię to brzmieć musiało „Rinarz” lub „Rymarz”, stanowiąc przekształcenie imienia obcoplemiennego „Reiner” czy „Reinhard”.

            11 listopada 1299 roku w dniu błogosławionego biskupa Marcina, w obozie Skomlin pod Wieluniem, pisarz Jan sporządził dokument lokacji Rynarzewa. Władysław Łokietek

Legenda o Rynarzewskim Raku
 

       Znane jest z tego Rynarzewo, że ma być tam uwiązany na łańcu rak...
Będąc na ziemi niemieckiej usłyszysz o miejscowości Netzwalde( to nazwa niemiecka Rynarzewa). Tam do dziś opowiada się legendę o legendarnym raku uwiązanym na złotym łańcuchu. Jest wiele wersji tej legendy, oto jedna z nich.

RYNARZEWO WCZORAJ I DZIŚ..

      Rynarzewo jest jedną z największych wsi, położoną w gminie Szubin, w powiecie nakielskim i województwie kujawsko - pomorskim, przy trasie krajowej nr 5 pomiędzy Bydgoszczą a Szubinem, usytuowana w widełkach Noteci i Gąsawki. Rynarzewo wchodzi w skład historycznego, charakteryzującego się odrębnymi cechami kultury regionu, zwanego PAŁUKAMI. W 1299 roku król Władysław Łokietek nadał miejscowości prawa miejskie. Przez długie lata leżała ona do najstarszych miast na Pałukach. Prawa miejskie Rynarzewo utraciło w 1934 r. i obecnie jest wsią. Po zagarnięciu ziem w 1772 roku przez Prusy, Rynarzewo należało do okręgu nadnoteckiego. Podczas Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku w rejonie miasta miały ciężkie walki. Dnia 18 lutego po wysadzeniu torów pod Zamościem i przejęciu nieprzyjacielskiego pociągu pancernego DANUTA, ostatecznie zlikwidowano zagrożenie na odcinku portu północnego. Ostatnią bitwę pod Zamościem stoczono 19 czerwca 1919 r. o most nad Kanałem Noteckim, która zakończyła ostatecznie walki, w których brali udział mieszkańcy całej okolicy Rynarzewa i Zamościa, mężczyźni, kobiety i dzieci. Pokolenia są dumne z czynów swoich przodków. Pielęgnujš swe rodzinne tradycje i przekazujš następnym pokoleniom. We wsi Zamość opodal torów znajduje się pomnik Powstańców Wielkopolskich. Na cmentarzu ( w południowej części wsi) znajduje się zbiorowy grób, w którym złożono ciała 15 poległych Powstańców.

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz