Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie informuje , o przystąpieniu do prac organizacyjnych mających na celu wdrożenie projektu socjalnego:
Gminny Program Aktywności Fizycznej Seniorów.
Projekt jest adresowany do osób po 50 roku życia, zainteresowanych poprawą swojej sprawności fizycznej.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się o wydanym przez Burmistrza Szubina w dniu 22.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: 
prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin

b1mZarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM" w Bydgoszczy informuje, że przystąpił do realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi garażami finansowanego ze środków własnych przyszłych Członków -prawo odrębnej własności w Szubinie przy ulicy Dąbrowskiego z przewidywanym zasiedleniem w IV kwartale 2015 roku:

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz